با این برنامه می توانید با دادن یوزر لیست و پسورد لیست خود کمبو لیستی متشکل از هر یوزر با تمام پسوردهای موجود در  پسورد لیست را به دست آورید.
نوشته شده توسط RexProg

🔑قابلیت های کلیدی :
 💡از بین بردن رمز های نامعتبر
💡 حذف یوزر و پسورد های تکراری از کمبولیستدانلود بالیگ مستقیم ورایگان